co se vám může při blogaření hodit

..............::::::barvičky ::::...............

3. února 2009 v 20:06 | pink-pinky
#003366#000099#006699#3366FF
#336699#0000CC#0099CC#3333CC
#3366CC#000066#0066CC#333399
#003399#006666#0033CC#669999
#009999#0066FF#339966#33CCFF
#33CCCC#3366FF#00CC99#3399ff
#00CCFF#3333CC#00FFCC#6699FF
#0099FF#666699#00FFFF#6666FF
#6600FF#00FF99#99CCFF#9900FF
#6600CC#66FFCC#9999FF#006600
#339933#66FFFF#9966FF#00CC00
#00CC66#66CCFF#9933FF#00FF00
#66FF99#CC99FF#9900CC#66FF66
#99FFCC#CC66FF#003300#66FF99
#CCFFFF#CC33FF#009933#99FF99
#CCCCFF#CC00FF#33CC33#CCFFCC
#FFFFFF#FF00FF#009900#FFFFCC
#FFCCFF#CC00CC#66FF33#FFCCCC
#FF99FF#660066#99FF99#FF99CC
#CC66FF#336600#CCFF99#FF66CC
#FF33CC#669900#FFCC99#CC3399
#CC0099#99FF33#FF9999#990099
#993399#CCFF66#FF6699#666633
#333300#FFFF99#FF3399#99CC00
#CCFF33#FF6666#999966#FF9933
#FFFF66#FF0066#CCCC00#FF6600
#FFCC66#CC6699#FFFF00#FF5050
#FF9966#993366#FFCC00#CC0066
#660033#CC6600#990033#993300
#996633#FF3300#663300#990000
#CC9900#FF0000#996600#800000
#FF9900#CC0000#CC3300#993333já myslim že se ty kódy hděj...nebo ne???

rozcestník 5

26. srpna 2008 v 16:21 | terka

 
 

Reklama